Sizi Arayalım

Desi Korozyon Akademisi

Desi Korozyon Akademisi ile Korozyon Teknolojilerini Keşfedin

Desi Korozyon Akademisi

“Toplam Korozyon Yönetimi” kavramını uygulayarak karşılaşılan pek çok probleme başarılı çözümler üreten  Desi , müşteri odaklı çözüm anlayışını yeni uygulamalarla sürekli olarak geliştirmektedir.

Korozyonla mücadelede genel yaklaşımları bir kenara bırakarak “her vaka kendi analiz sürecini gerektirir” yaklaşımını ilke edinen Desi uzmanlarına ulaştığınız an sektörel varsayımların ötesinde mevcut koşullarınız analiz edilir ve sizler için en doğru, uygulanabilir ve ekonomik çözümler geliştirilir.

Desi , Nem ve Korozyon konularındaki bilgi birikimini pek çok alanda paylaşır , ihtiyacınız olan desteği teknik personeli aracılığı ile sizlere ulaştırır , eğitimler düzenler, makaleler yayınlar.

“Desi Korozyon Akademisi ile Korozyon Teknolojilerini Keşfedin”

Desi Kimya ,  “Nem ve Korozyon Önleme Teknolojileri” alanındaki  yıllara varan birikimlerini paylaşarak bu konudaki farkındalığı arttırmayı kendisine misyon edinmiştir.

Global ölçekte doğrudan korozyon kaynaklı kayıpların toplam GMSH’ın %3,1 düzeyinde olduğu düşünüldüğünde bu alanda sağlanacak iyileştirmelerle maliyetlerde sağlanacak tasarrufların boyutu daha iyi anlaşılabilir.*

Günümüze kadar çok çeşitli korozyon önleme teknikleri geliştirilmiş olmakla birlikte uygulama alanına göre uygun tekniklerin seçimi uzmanlık gerektiren bir konudur.

Desi uzmanlığını ve bilgi birikimini , sürekli yaptığı akademik çalışmalara ve çeşitli sektörlerde yıllardır süregelen saha çalışmalarından edindiği deneyimlerden sağlamıştır. Veri bankasında biriktirdiği bilgiler ve  sürekli geliştirdiği alt yapısı sayesinde Korozyon Koruması Çözümlerini sıkça genişletir ve sizlerin çalışma süreçlerinizde kendi personellerinizle bu uygulamaları başarı ile sürdürebilmeniz için düzenli olarak eğitimler verir.

Sizler de Korozyon Korumasıyla ilgili en güncel ve avantajlı yöntemler konusunda bilgi edinmek, doğa ile uyumlu çevreci yaklaşımlarda Desi ayrıcalığını keşfetmek ve personellerinizi eğiterek Korozyon Korumasında maksimum verimlilik kazanmak için Desi uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

*Kaynak1: https://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi179/d179_3540.pdf